RSS

Misschien rijksgeld voor Nijmeegse tram

Volgende afbeelding 0/0

Misschien rijksgeld voor Nijmeegse tram

Gepubliceerd: 21 dec 2010 18:42 Laatste update: 21 dec 2010 18:42 Gemeenteberichten

Nijmegen, 21 december - De plannen voor de aanleg van een nieuw hoogwaardig openbaar vervoernet in Nijmegen, inclusief een tramlijn, kan in de toekomst misschien rekenen op steun van het Rijk. Vorige week stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie om voor dit plan ruimte te maken in het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (Mirt).

Nijmegen werkt al geruime tijd samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan een nieuw vervoernet en -plan voor de stad en de regio. De eerste inzet van Nijmegen is een het uitwerken van lijn 1 van Nijmegen-Noord naar de binnenstad en campus Heyendaal. Daarna is een uitbreiding naar Bemmel en Elst aan de orde.

Komend jaar werkt de gemeente het tracé voor de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding verder uit. In eerste instantie voor een snelle buslijn, en later een tram. Nijmegen richt zich in eerste instantie op realisering van vrijliggende infrastructuur voor hoogwaardige en schone bussen die in de toekomst geschikt kan worden gemaakt voor de tram. Eind 2011 neemt de gemeenteraad een besluit over het voorkeurstracé, de vervoersmodaliteit en de financiering ervan. Bij een positief besluit zou in 2014 met de aanleg van het vrijliggende HOV-tracé begonnen kunnen worden.

De projectorganisatie werkt intussen de plannen verder uit en gaat de komende maanden in gesprek met verschillende belanghebbenden, waaronder binnenstadondernemers, marktkooplieden, Radboud Universiteit, UMC St. Radboud en milieugroeperingen. In het voorjaar van 2011 wordt ook breed gecommuniceerd naar de Nijmeegse bevolking. Dit moet leiden tot het voorstel dat eind 2011 aan college en raad wordt voorgelegd.