Maria van den Muijsenbergh wil gelijke gezondheidskansen voor iedereen

Datum bericht: 8 maart 2018

Mensen met een lage opleiding of een emigratieachtergrond zijn minder gezond dan de gemiddelde burger. Deze verschillen zijn vermijdbaar en zelfs onacceptabel, stelt prof. Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg, in haar oratie op 9 maart.

Maria van den MuijsenberghEr zijn nog steeds grote gezondheidsverschillen in Nederland. Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede gezondheid.  Gezondheidsverschillen worden ook beïnvloed door factoren als schulden, eenzaamheid en woonomgeving. Veel professionals in de eerstelijnszorg voelen zich niet goed toegerust om gezondheidsverschillen aan te pakken. Maar zij kunnen vanuit hun rol wel degelijk het verschil maken, meent Van den Muijsenbergh.

Toegang tot gezondheidszorg is een mensenrecht

In haar oratie legt de nieuwe hoogleraar wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt worden en wat we er aan kunnen doen. Toegang tot gezondheidszorg en een goede gezondheid gelden als een mensenrecht, stelt ze.  ‘Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert in de bevoorrechte positie om elke dag iets te doen aan gezondheidsverschillen. Want elk mens is anders en one size fits all bestaat niet.’

Verminderen van vermijdbare gezondheidsverschillen

Het is tekenend voor de aanpak van Van den Muijsenbergh dat haar oratie in een gebruikelijke versie en een vereenvoudigde versie verschijnt, zodat haar boodschap voor iedereen begrijpelijk is.

Van den Muijsenbergh zal de komende jaren in het Radboudumc onderzoek doen naar persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten. Die kennis  moet bijdragen aan het verminderen van vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten. Zij  communiceren op maat met hen. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid. Dus ook voor zaken als schulden of huisvestingsproblemen.

Prof. Van den Muijsenbergh werkt binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen.

Landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen

De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg wordt mogelijk gemaakt door Pharos, het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Meer weten? Neem contact op met


Bron: Radboud Universiteit