Expertiseteam Energie ondersteunt Nijmeegse bedrijven bij energiebesparing

Foto: Pixabay

De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen gaat een gezamenlijk team van experts inzetten om bedrijven te helpen bij het besparen van energie. De gemeente Nijmegen is een van de gemeenten waar bedrijven in 2023 terecht kunnen voor energie-advies.

Door de stijgende energieprijzen neemt bij bedrijven de urgentie om maatregelen te nemen toe. Bedrijven kunnen in Nijmegen al informatie inwinnen bij het Energieloket Zakelijk.

Expertteam

Het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) is een aanvulling op het digitale loket. Het REE is er zowel voor individuele bedrijven als voor bedrijven die gezamenlijk maatregelen willen nemen.

De planning is dat de het expertteam in het tweede kwartaal van 2023 van start gaat. Ā Uitgangspunt is dat het REE gezamenlijk wordt aangestuurd door bedrijfsleven en overheid. Ā De Groene Metropoolregio is initiatiefnemer voor de oprichting van het REE.

Lees collegebesluit 4.13 ‘Regionaal Expertiseteam Energie voor bedrijven’ in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023.

Reacties

Cookieinstellingen