Nijmegen scoort goed op scheiden afval

Foto: DAR

In Nijmegen werd in 2021 75 procent van het afval gescheiden ingezameld tegen lage kosten. Daarmee doet Nijmegen het beter dan vergelijkbare gemeenten. Ook scoort Nijmegen goed op ‘dienstverlening’ zoals bijvoorbeeld het ophalen van plastic bij flats.

Nijmegen scoort minder goed op het voeren van regie op afval- en grondstoffenbeheer. De Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) en Rijkswaterstaat vergelijken elk jaar het huishoudelijk afvalbeheer van verschillende steden in een benchmark.

Hoogbouw bepalend

Nijmegen wordt vergeleken met steden met een vergelijkbare hoeveelheid hoogbouw (30%-49%). Nijmegen heeft 45 procent hoogbouw (flats, appartementen). Volgens de onderzoekers is de hoeveelheid hoogbouw bepalend voor hoe goed het gaat met scheiden van huishoudelijk afval in een plaats. Hoe meer hoogbouw hoe lastiger dat is.

Milieu

Op milieugebied presteert gemeente Nijmegen bovengemiddeld. 75 procent van het afval wordt in Nijmegen gescheiden ingezameld en nog maar 102 kilo restafval per inwoner per jaar. Gemiddeld in andere gemeenten is dat 65 procent afvalscheiding en 178 kilo restafval per inwoner.

Kosten

Gemeente Nijmegen heeft met in totaal € 110 per jaar per huishouden de laagste afvalbeheerkosten van de deelnemende gemeenten met een benchmarkgemiddelde van € 198 per huishouden. Nijmegen behaalt het beste resultaat op kosteneffectiviteit: een hoge mate van afvalscheiding tegen lage afvalbeheerkosten. Onder afvalbeheerkosten vallen het inzamelen van afval, verwerken van afvalstromen, milieustraten en inzamelmiddelen zoals containers.

Reacties

Cookieinstellingen