Biodiversiteitsplan voor behoud en uitbreiding Nijmeegse natuur

Foto: Gemeente Nijmegen

Nijmegen heeft veel groengebieden in en rondom de stad (natuurparels) met een hoge biodiversiteit. Om te voorkomen dat de kwaliteit van die natuurparels achteruitgaat, heeft de gemeente samen met inwoners en belangengroepen onderzoek gedaan.

Op basis van dit onderzoek worden deze aanbevelingen gedaan:

  • het bestaande groen in de stad moet blijven
  • er is meer ruimte nodig voor (wilde) planten en dieren
  • beter beheer van groengebieden zodat hier meerdere soorten planten en dieren kunnen leven
  • het zo goed mogelijk verbinden van groengebieden, zodat planten en dieren er kunnen komen en ook met natuur buiten de stad
  • de plannen en betrokkenheid van inwoners benutten daar waar bijdraagt aan onze groene plannen

De komende maanden stelt de gemeente een biodiversiteitsagenda op waarin deze punten verder worden uitgewerkt.

Reacties

Cookieinstellingen