Zilveren Waalbrugspeld voor professor dr. Han van Krieken

Foto: Radboud Universiteit

Burgemeester Bruls reikte op donderdag 8 februari de Zilveren Waalbrugspeld uit aan professor dr. Han van Krieken bij zijn afscheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Zilveren Waalbrugspeld wordt uitgereikt aan mensen of organisaties die zich, bezoldigd of onbezoldigd en op een bijzondere wijze, verdienstelijk hebben gemaakt voor (delen van) de Nijmeegse gemeenschap met een minimale duur van tien jaar.

Pathologie

Professor Van Krieken was sinds 1999 verbonden aan de Radboud Universiteit, aanvankelijk als hoogleraar Tumorpathologie en vanaf 2004 als hoogleraar Pathologie. In 2009 werd hij voorzitter van het Radboudumc Centrum voor Oncologie, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een internationaal toonaangevend instituut binnen het vakgebied.

Als afdelingshoofd van de afdeling Pathologie zette hij Nijmegen op de kaart van de internationale pathologie. Daarnaast was professor Van Krieken vanaf de oprichting voorzitter van het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie. Hij bracht 34 specialismen bij elkaar en organiseerde de ketenzorg binnen Nijmegen, de basis van het huidige Nijmeegse Centrum voor Oncologie.

Rector Magnificus

Van 19 mei 2016 tot 27 september 2023 was professor Van Krieken rector magnificus van de Radboud Universiteit. Als rector benadrukte hij het belang van een stevige verworteling van de universiteit in Nijmegen en omgeving. En het belang van netwerken met organisaties, instellingen en bedrijven in de stad.

In zijn tijd als rector zette professor Van Krieken studentenwelzijn op de agenda, stimuleerde hij interfacultaire samenwerking en speelde hij een belangrijke rol als bestuurder binnen de universiteiten van Nederland en binnen de regio. Hiermee droeg hij in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de universiteit.

Vrede van Nijmegen Penning

Professor Van Krieken is sinds zijn rectoraat ook nauw betrokken bij de Vrede van Nijmegen Penning, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit en NXP. Als lid van de stuurgroep en als gastheer en leider van de academische zittingen waar de penningen werden uitgereikt, leverde hij een belangrijke bijdrage aan dit initiatief, dat Nijmegen en de inzet voor vrede zichtbaar maakt.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen