Presentatie eerste boek over de Geschiedenis van Afro Surinamers na 1863

Foto: Radjin Thakoerdin

Zaterdag 30 maart houdt emeritus hoogleraar Prof. dr. Chan Choenni een presentatie over zijn boek De Geschiedenis van Afro Surinamers 1863-1963.

Dit is het eerste boek over de geschiedenis van deze groep na afschaffing van de slavernij.

Afro-Surinamers

In Suriname werd de slavernij, die een paar eeuwen heeft geduurd, op 1 juli 1863 afgeschaft. Deze voormalige Nederlandse kolonie heeft een van de wreedste vormen van slavernij gekend. De nakomelingen van de vrijverklaarde slaven staan tegenwoordig bekend als Afro-Surinamers. Deze wrede vorm van slavernij heeft verschillende gevolgen gehad voor de Afro-Surinamers.

Doorwerking slavernijverleden

Onderzoeker en emeritus hoogleraar Chan Choenni geeft in zijn onlangs verschenen studie een levendig beeld van de geschiedenis van deze bevolkingsgroep van 1863-1963. De studie (688 pagina’s) is gebaseerd op uitgebreid historisch onderzoek naar hun integratie in Suriname. De wijze waarop deze integratie is verlopen noemt hij de Integratie Afro-Surinaamse stijl. Hij analyseert en verklaart uitgebreid de doorwerking van de slavernij op de integratiestijl van Afro-Surinamers in de toenmalige Surinaamse samen­leving. Choenni constateert dat desondanks een veerkrachtige en levenslustige bevolkingsgroep is ontstaan.

Monumentale studie

In het voorwoord typeert de bekende Surinaamse emeritus hoogleraar Humphrey E. Lamur deze veelomvattende en diepgaande studie als een monumentale studie. De kennis van de funeste gevolgen van de slavernij en de achtergronden van Afro-Surinamers kan bijdragen tot een beter begrip van deze bevolkingsgroep. Deze kennis kan ook leiden tot meer onderling begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname en in Nederland waar Afro-Surinamers deel uitmaken van een belangrijke, cultureel actieve en een duidelijk zichtbare groep van de Surinaamse bevolking.

Informatie

  • Plaats: Wijkcentrum Dukenburg
  • Datum: Zaterdag 30 maart
  • Aanvang 13.30 uur
  • Toegang: vrij / vrijwillige bijdrage

Presentatie

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen