Rechter vindt tonen dickpics in zaak over omgangsregeling hoogst ongepast

Foto: Pexels

Een gescheiden vader wil zijn zoon graag vaker zien en start daarom een kort geding om de voorlopige omgangsregeling te versoepelen. Zijn ex-vrouw laat dickpics van hem zien en wil daarmee suggereren dat de man een zedenrisico vormt voor het kind.

Partnercontent

De voorzieningenrechter noemt de manier van procederen van de moeder hoogst ongepast en beschamend. Het verzoek van de vader wordt uiteindelijk toegewezen.

Het gescheiden paar heeft samen een minderjarige zoon waarover de moeder gezag heeft. Zij hebben een voorlopige omgangsregeling afgesproken. Hierin is afgesproken dat de vader zijn zoon een paar uur per week mag zien, op een externe locatie en onder begeleiding van derden.

Bodemprocedure

Er loopt een bodemprocedure naar de omgangsregeling, maar de vader wil deze niet langer afwachten en start bij de rechtbank Midden-Nederland een kort geding om de omgangsregeling te wijzigen. Hij wil zijn zoon graag thuis kunnen zien, zonder begeleiding van derde partijen en vaker dan nu is afgesproken. Op advies van zijn advocaat heeft de man eerder ingestemd met omgang onder begeleiding van externe partijen, maar dat was alleen maar omdat hij anders zijn zoon helemaal niet zou kunnen zien.

In een poging om haar ex-partner in diskrediet te brengen, laat de moeder dickpics van de man zien, die hij kennelijk aan een nicht heeft gestuurd. De voorzieningenrechter is echter niet bijzonder geïnteresseerd in ’s mans geslachtsdeel en de foto’s zijn volgens hem ook totaal niet relevant voor de beoordeling van de vorderingen die de ex-man maakt.

De impliciete suggestie van de moeder dat haar ex een zedenrisico is voor hun kind, noemt de rechter ronduit beschamend. Als dit de manier is waarop deze ouders met elkaar om denken te moeten gaan, dan maakt hij zich grote zorgen over hun eigen toekomst en die van hun zoon.

Bijzondere omstandigheden

Een voorzieningenrechter heeft de mogelijkheid om een omgangsregeling te wijzigen of op te schorten als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. In deze zaak vindt de voorzieningenrechter het goed dat de voorlopige omgangsregeling wordt uitgebreid zolang er geen besluit is genomen in de bodemprocedure. Uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat het contact en de omgang tussen vader en zoon goed verlopen. Er is geen reden om aan te nemen dat de situatie bij de vader onveilig is. Daarom mag de vader zijn zoon zonder begeleiding van derden bij hem thuis zien. De argumenten van de moeder tegen onbegeleide omgang kunnen worden gezien als ex-partnerproblematiek. Volgens de voorzieningenrechter is het in het belang van de zoon dat hij zijn vader en het nieuwe gezin van de vader in een vertrouwde omgeving zonder vreemde ogen frequent beter kan leren kennen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen