Archeologiestudenten Radboud vinden bijzondere inscriptie tijdens opgravingen in Rome

Foto: Radboud Universiteit

Tijdens opgravingen van de Radboud Universiteit aan de Via Appia in Rome is een bijzondere inscriptie ontdekt. Het gaat om de inscriptie die behoorde bij een van de grafmonumenten waar het onderzoek van de Nijmeegse archeologen op gericht is.

De veldwerkcampagne wordt uitgevoerd door twaalf studenten van de Radboud Universiteit onder leiding van prof. dr. Stephan Mols en dr. Christel Veen.

Uitstel door corona

De vondst werd al gedaan in augustus 2019 aan het einde van de jaarlijkse opgravingscampagne, en is toen weer afgedekt omdat het monumentale marmeren blok wegens de vakantieperiode niet kon worden geborgen. Door corona konden twee campagnes niet doorgaan, maar deze maand wordt het blok naar het museum van de nabijgelegen Villa van de Quintili overgebracht.

Graf Gaius Atius of zoon

Het gaat om een inscriptie in het Latijn waaruit blijkt dat hier Gaius Atius is begraven, of zijn zoon met dezelfde naam. Beiden waren familieleden van de moeder van de latere keizer Augustus (keizer van 27 v.Chr. tot 14 n.Chr.) en behoorden dus tot de Romeinse elite. Gaius senior kennen we ook uit andere bronnen, namelijk uit passages bij Caesar en Cicero. Hij was een bondgenoot van Gnaeus Pompeius Magnus (Pompeius de Grote), die eerder met Gaius Iulius Caesar en Marcus Licinius Crassus het eerste triumviraat had gevormd, bekend uit de geschiedenislessen

Via Appia

De monumentale tumulus waar de inscriptie is gevonden is in de afgelopen eeuwen steeds verbonden met de vroegste geschiedenis van Rome. Het monument ligt in het onderzoeksgebied van de Nijmeegse archeologen, de vijfde en zesde mijl van de Via Appia, dat begint op ongeveer 7,5 kilometer van het begin van de weg bij de Circus Maximus in het huidige stadscentrum van Rome. In de buurt van de monumentale tumuli zou in de zevende eeuw v.Chr. een conflict tussen Rome en de naburige stad Alba Longa zijn uitgevochten.

Tien jaar onderzoek en opgraven heeft veel inzichten opgeleverd over de monumenten in het Nijmeegse onderzoeksgebied. Het belang van de monumentale inscriptie is de bevestiging dat de grafheuvel waar hij is gevonden geen herinneringsmonument is maar een graf voor een persoon die werkelijk heeft geleefd, dus een historische persoon. Ook bij de noordelijke grafheuvel is een grafinscriptie gevonden die laat zien dat het hier eveneens gaat om een echt graf uit de late Romeinse Republiek of vroeg-Augusteïsche periode, dus uit de laatste decennia van de eerste eeuw v.Christus.

Reacties

Cookieinstellingen