112

Leidinggevende ontslagen na seksuele relatie met vrouw van collega

Foto: Rechtnet

Een werkgever die zijn commercieel directeur voor de rechter daagde, omdat deze onder werktijd een affaire had met de vrouw van een accountmanager van hetzelfde bedrijf, is door de rechtbank Zeeland/West-Brabant in het gelijk gesteld.

Partnercontent

De arbeidsovereenkomst van de commercieel directeur is ontbonden en hij heeft geen recht op een transitievergoeding.

Ziekmelding

Wat speelde er in deze zaak? De commercieel directeur werkt als sinds 1985 bij het bedrijf en is verantwoordelijk voor de sales. Hij stuurt een team van medewerkers aan. Op 1 april 2021 treedt een nieuwe accountmanager in dienst bij dit bedrijf. Deze man is getrouwd met een dame, die werkzaam is als receptioniste bij een klant van het bedrijf. Zij vertelt haar man op 13 februari 2022 dat zij van hem wil scheiden. Daarop meldt de accountmanager zich een dag later ziek bij zijn werkgever.

Seksuele berichten en beelden

Een paar dagen later komt de accountmanager er bij toeval achter dat zijn vrouw een seksuele relatie had met de commercieel directeur. Op de gezamenlijke laptop van hen treft hij een groot aantal seksueel getinte berichten en beelden aan van zijn leidinggevende en zijn vrouw. De accountmanager besluit daarop om deze berichten tussen zijn vrouw en de commercieel directeur aan zijn werkgever te overhandigen.

Klacht ingediend

Ook dient hij een klacht in tegen de commercieel directeur, omdat die gedreigd zou hebben om zijn contract niet te verlengen als hij niet weer aan de slag zou gaan.De accountmanager dient hierop bij zijn werkgever een klacht in over de commercieel directeur. De accountmanager geeft hierbij aan dat de commercieel directeur zou hebben gedreigd zijn contract niet te verlengen als de (ziekgemelde) accountmanager niet weer aan de slag zou gaan.

Op non-actief

De werkgever stelt vast dat de berichten zijn verstuurd met de zakelijke telefoon van de commercieel directeur. Ook blijkt dat deze op vrijdagmiddagen onder werktijd tussen juli 2021 en februari 2022 seks afspraken maakte met de vrouw van de accountmanager. De klacht van de accountmanager leidt tot gesprekken tussen de werkgever en de commercieel directeur. Die wordt op non-actief gesteld en er wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Vervolgens gaan het bedrijf en de betreffende directeur met elkaar om tafel om tot een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen en mogelijk op een andere wijze te gaan samenwerken. Daar komt echter niets uit, waarna de werkgever naar de kantonrechter stapt.

Ernstig verwijtbaar gedrag

Volgens de werkgever levert de handelwijze van de commercieel directeur ernstig verwijtbaar gedrag op en is de arbeidsverhouding verstoord. De commercieel directeur vindt dat de seksuele relatie een privé-aangelegenheid was en gaat daarom vol in de tegenaanval. Hij verzoekt de kantonrechter om aan hem een billijke vergoeding van 2,5 miljoen euro toe te kennen. Dit vanwege de wijze waarop de werkgever met de klacht tegen hem is omgegaan.

Relaties op de werkvloer leiden binnen bedrijven wel vaker tot netelige situaties. Duidelijke afspraken en een goede gedragscode kunnen hierin enige duidelijkheid scheppen.

Ontbinding van arbeidsovereenkomst

De kantonrechter stelt echter de werkgever in het gelijk en vindt dat sprake is van verwijtbaar handelen van de commercieel directeur. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst is volgens hem daarom gerechtvaardigd. De rechtbank verwijt commercieel directeur dat hij een seksuele relatie heeft onderhouden met de echtgenote van een ondergeschikte en dat hij onder werktijd met zijn zakelijke telefoon een flink aantal Whatsappberichten met de vrouw heeft gewisseld. Dit ging ten koste van zijn werktijd. Bovendien heeft de commercieel directeur ongeoorloofde druk op de accountmanager uitgeoefend om weer aan het werk te gaan.

Gedragscode

Hiermee handelde hij in strijd met de gedragscode van de werkgever. Hierin staat onder meer dat intimidatie in de werkomgeving moet worden voorkomen, dat misbruik van anderen door manipulatie niet is toegestaan en dat bedrijfsmiddelen niet mogen worden gebruikt voor een ongepast of illegaal doel. De kantonrechter verwijt de werknemer bovendien dat hij het inzicht mist dat zijn gedrag niet acceptabel is, door vol te houden dat het om een privé aangelegenheid gaat. De arbeidsovereenkomst van de commercieel directeur wordt door de kantonrechter ontbonden zonder rekening te houden met de opzegtermijn. Ook heeft hij geen recht op een transitievergoeding. De door de commercieel directeur geëiste billijke vergoeding wordt afgewezen. Daarnaast moet hij aan de werkgever een bedrag van 1.000 euro aan brutoloon terugbetalen.

Relaties op de werkvloer leiden binnen bedrijven wel vaker tot netelige situaties. Duidelijke afspraken en een goede gedragscode kunnen hierin enige duidelijkheid scheppen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

 

Reacties

Cookieinstellingen