Subsidie stagemakelaars voor betere kansen mbo’ers

Foto: Gemeente Nijmegen

Voor 2023 en 2024 geeft Nijmegen subsidie aan Stichting ROC Nijmegen en Yuverta mbo Nijmegen voor de inzet van een stagemakelaar om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.

Ook wil de gemeente hiermee stagediscriminatie tegengaan en kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-studenten vergroten.

Minder  kans op stageplek

Sommige groepen mbo-studenten hebben grote moeite om een goede stageplek te vinden. Met name studenten met een niet-westerse achtergrond,  en met een beperkt zakelijk en sociaal netwerk hebben minder kans om bijvoorbeeld een stageplek te vinden. Dit kan ervoor zorgen dat ze vertraging oplopen in hun studie of zelfs stoppen met hun opleiding. Dat willen de gemeente, het ROC en Yuverta voorkomen.

Lees ook collegebesluit 4.4 ‘Subsidie stagemakelaars’ in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022.

Reacties

Cookieinstellingen